Jak návrh interiéru probíhá?

PRVNÍ SCHŮZKA

Sejdeme se a probereme vaše přání, potřeby a cíle, ale také vaše finanční možnosti a časový rámec. Na tuto schůzku* si připravte technické plány půdorysu (pokud je máte), fotky prostoru, případně inspirační obrázky. Díky všem těmto podkladům a informacím, získám ucelenější představu o tom, jak by měla naše spolupráce dále probíhat a jakou práci bych měla odevzdat.

* První schůzka je hrazená z důvodu ochrany našeho času. V případě, že navážeme spolupráci a budeme návrh interiéru tvořit, bude částka za první schůzku odečtena z ceny projektu.


CENOVÁ KALKULACE

Zpracuji cenový návrh vašich požadavků a spolu s jednotlivými kroky realizace vám jej zašlu emailem k odsouhlasení. Nabídka bude obsahovat veškeré fáze příprav a realizace projektu, včetně fixní struktury plateb za jednotlivé etapy návrhu. Jakmile nabídku odsouhlasíte, podepíšeme smlouvu o dílo a obdržím na základě faktury platbu za první fázi projektu, pustím se do práce.


NÁLADOVÉ SCHÉMA

První fáze má dvě části. Na základě další schůzky (kde vás pořádně vyzpovídám) a předložených inspiračních mood boardů (náladových schémat) najdu váš styl. Ten  rozpracuji do finálového mood boardu, díky kterému budete mít jasnou představu o atmosféře prostoru, použitých barvách, materiálech, vzorech a zařizovacích předmětech.


PŮDORYSY, 2D A 3D NÁVRHY

Dále zpracuji návrhy půdorysného řešení, 3D návrhy a okotované 2D pohledy na jednotlivé stěny.  

2D pohledy slouží jak pro vaši osobní představu ohledně navrhovaného prostoru, tak pro realizační účely projektových inženýrů, architektů a řemeslníků.


Předáním konečného mood boardu, půdorysu, 2D a 3D návrhů končí první fáze projektu. Pokud chcete, můžeme pokračovat ve spolupráci dále a to druhou fází. Cenovou kalkulaci za tuto fázi upravím na základě zpracovaného návrhu a vašich reálných potřeb, které se mohou od předběžné cenové kalkulace lišit. (Například se ukáže, že nepotřebujete výpočty tapet, truhlář bude potřebovat méně nebo více nákresů, atd…..). Po odsouhlasení kalkulace a uhrazení faktury se opět pustím do práce.


TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Připravím dokumentaci nezbytnou pro zahájení realizace. Výkresy pro výrobu nábytku na míru, plán elektroinstalace, rozvody vody atd. Dále výpočty spotřeb obkladů, tapet, okenních dekorací a podlahových krytin s přesnou specifikací povrchových materiálů a typů textilií. Dostanete ode mne také katalog zařizovacích předmětů (většinou za lepší ceny) spolu s kontakty na dodavatele. Nemusíte trávit hodiny a dny výběrem zboží a můžete nakupovat za mé slevy.


Předáním technické dokumentace a katalogu zařizovacích předmětů končí druhá fáze projektu. Pokud budete mít zájem, můžeme ve spolupráci spolupracovat realizací celého návrhu. Tato část je honorována hodinovou sazbou a hrazena ve 14 ti denních zálohách na základě reálně odpracovaných hodin.


REALIZACE

Nakonec dohlédnu na průběh realizace interiéru. Ušetřím tak mnoho vašeho cenného času a také vaše nervy. Zatím co vy budete dělat práci, které nejvíce rozumíte nebo si budete užívat čas s rodinou a přáteli, já se budu domlouvat s dodavateli a dozorovat na stavbě, aby vše bylo přesně tak, jak bylo navrženo. Můj dohled nenahrazuje stavební dozor!